የስፋፊ መሬቶች ልማት

በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ የግብርናን ልማት ፈጣንና ቀጣይነት ለማረጋገጥ ወደ ኢንዱሰትሪ መር ለመሸጋገር የሚያስችል መሠረት ለመጣል ከተነደፉ አቅጣጫዎች አንዱ የግል ባለሀብቱ በግብርና ልማት የሚጫወተውን ሚና ማሳደግ ነው፡፡ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ፌዴራል መንግስት ስፋፊ መሬቶችን ከክልሎች በውክልና ተረክቦ እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ በመሆኑም መሬት በመለየት፣ በማዘጋጀት በማስተዋወቅና ግለጽነት ያለውን አሰራር ተከትሎ በማስተላለፍ ልማቱን ለማፋጠን በግብርና ሚኒስቴር አማካኝነት ሰፊ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ መሬቱ የሚተዳደርበት አግባብ ግልጽነት የተላበሰ እንደሆነና ህዝቡ ስለሂደቱ ግልጽና በቂ መረጃ እንዲያገኝ ለማድረግ የእያንዳንዱን ባለሀብት ውል በሚያሳይ መልኩ እስካሁን የተገቡ የመሬት ውሎች ከዚህ ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡ ወደፊት የሚተላለፉ መሬቶች ውልም በተመሳሳይ በተከታታይ የሚለቀቅ ይሆናል፡፡

በዚህ መረጃ ከተካተቱ የመሬት ማስተላለፍ ውሎች ውስጥ ለመረጃ ተጠቃሚው የበለጠ ግልጽ ሊሆኑ ይገባሉ የተባሉ ሁለት ውሎች ላይ መሬቱ የተገባበት ደረጃና ይዘት ለየት ስለሚል ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት አስፈልጓል፡፡ ሁለት የመሬት ማስተላለፍ ውሎች ማለትም የሳውዲስታር ካምፖኒና የካራቱሪ ፒ.ኤል.ሲ ቀደም ሲል ውሎቹ ከጋምቤላ ክልል ከአቦቦና ኢታንግ ወረዳዎች ጋር በመስከረም 19 ቀን 2001 ዓ.ም. እና በሰኔ 27 እና ሐምሌ 28 ቀን 2001ዓ.ም እንደ ቅደም ተከተላቸው የተፈረሙና በተገባው ውል መሠረት ሥራ የተጀመረባቸው ስለነበሩ መሬቱ ከነውሎቹ ለፌዴራል ሲተላለፉ የተገባው ውል ተጠብቆ መሆን ስለነበረበት ይኸው ተጠብቆ በፌዴራል በኩል መሬቱን ለማስተዳደር ሲባል ውሉ የቀድሞ ይዘቱን ጠብቆ እንዲፈፀም ተደርጓል፡፡ ቀሪዎቹ በፌዴራል በኩል የተላለፉና አዲስ የተዘጋጀውን የአሰራር ስርዓት ተከትለው የተፈፀሙ መሆናቸውን እንገልፃለን፡፡

Investor Name/
Campany Name
Nationality Region Investment Type Land Transfer
Area of Ha
Capital registered
 /Mill Birr/
Land Rent
Per Year (Birr)
Agreement 
Signed Date
Agreement doc
Adama Ethiopia SNNPR Cotton 18516 323 2,925,528.00 18-Dec-02 Download
Daniel Agricultural Development Enterprise Dispora SNNPR Cotton& grains 5000 65 790,426.60 11-Jan-02 Download
Lucci Agricultural Development PLC Ethiopian SNNPR Cotton 4003 83 632,474.00 30-Mar-02 Download
Mela Agricultural Development PLC Ethiopia SNNPR Cotton 5000 42 790,000.00 10-Mar-02 Download
Rahwa Ethiopia SNNPR Cotton & Grains 3000 14 474,000.00 07-Sep-02 Download
Reta Dispora SNNPR Cotton & grain 2137 13 337,740.00 11-Jan-02 Download
Ruchi Indian Gambella Soya bean 25000 1451 2,775,000.00 27-Jul-02 Download
Tsegaye  Demoze Agricultural Development Dispora SNNPR Cotton, Sesame& Soybean 1000 9 158,000.00 17-May-02 Download
White Field Indian SNNPR Cotton 10000 32 1,580,000.00 25-Nov-02 Download
BHO Indian Gambella Edible oil Crops 27000 918 2,997,000.00 03-Sep-02 Download
Sannati Indian Gambella Rice 10000 160 1,580,000.00 24-Jan-03 Download
Verdanta Indian Gambella Tea 3012 631 334,332.00 13-Aug-02 Download
Shmporji Indian B/Gumuz Pongamia (Bio fuel) 50000 984 7,170,000.00 22-Jun-02 Download
Keystone Dispora B/Gumuz Horticultural & Crops 431 66 307,134.91 26-Apr-02 Download
CLC (Spentex) Idnian B/Gumuz & Amara Cotton 25000 1177 5,548,750.05 17-Apr-02 Download
Access Capital Ethiopian B/Gumuz Sesame & beans 5000 61 3,288,750.00 01-Feb-03 Download
Karuturi Agro Products PLC Indian Gambella Palm cereals, rice & Sugar cane 100000 2110 2,000,000.00 26-Feb-03 Download
Saudi Star Agricultural Development Saudi Gambella Rice 10000 37640 300,000.00 22-Feb-03 Download
Huana Dafengyuan Agriculture China Gambella Sugar Cane 25000 2973 3,950,000.00 05-Nov-02 Download
Kehedam Trading Dispora B/Gumuz Oil Crop 3000 13 1,013,400.00 28-Mar-03 Download
Dr. Tamie Hadgu Dispora SNNPR Cotton, Seeds 5000 74 790,000.00 09-Apr-03 Download
Bruhoye Ethiopia B/Gumuz Cotton,Soyabean 5000 60 960,000.00 08-Apr-03 Download
ASKY Agricultural Development Ethiopia B/Gumuz Cotton 3000 60 333,000.00 13-Jul-03 Download
Tracon  Trading  Pvt. Ltd/ Co. Ethiopia B/Gumuz Cotton 5000 61 1,972,500.00 13-Jul-03 Download
AGROPEACE BIO ETH PLC
Israel
somali
Production of castor oil& cotton asprincipal
2000
253
33292500
8/24/2012
Download
AL-MEHADI MATCH MARKS PLC
Pakistani SNNP Match Stick tree Plantation 1000 79 19489500 7/30/2012
Download
GASHAW BEZU TAKELE Dispora B/Gumuz Cotton 3000 44 333000 3/14/2004
Download
GREEN VALLEY AGRO PLC Indian Gambella Cotton farming & related activities 5000 171 555000 1/25/2012
Download
HASH AGRO INDUSTRY PLC Ethiopian SNNPR Cotton 14704 140 2058 11/30/2003
Download
HORIZON  PLANTATIONS PLC Ethiopian B/Gumuz Ground nut farmaing & related 20000 1630 3160000 9/1/2012
Download
JVL OVERSEAS PTE LTD Indian Gambella Cotton Farming & Related Activity 5000 74 790000 6/25/2012
Download
MAMAY MIHRET NEGA Dispora B/Gumuz Cotton 3000 255 333000 1/12/2004
Download
OMO VALLEY FARM COOPERATION P.L.C Turke SNNPR Cotton 10000 750 1580000 6/25/2012
Download
TIKIMT AGRICULTURAL PLC Ethiopian B/Gumuz Cotton 3000 56 333000 1/26/2004
Download